HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA

Posted on January 7, 2019 by admin

2.1. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe yerleşkelerindeki sokak hayvanlarının popülasyonlarının kontrol altına alınarak, doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. 2.2. Hasta ve yaralı hayvanların tedavilerinin yapılması.Toplum sağlığını korumak amacıyla bu hayvanların aşılarının yapılması.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 2

Posted on January 7, 2019 by admin

2.4. İnsanların arasında yaşamaya alışmış ve sosyalleşmiş olan hayvanların düzenli olarak beslenmelerinin sağlanması. Tatil dönemlerinde karşılaşacağımız beslenme sorununu gidermek için ilgili birimlerle görüşerek önceden önlem alınması. Bu konuyla ilgili olarak topluluk üyelerinden gönüllüler tarafından dönüşümlü olarak kuru mama ve su dağıtımının yapılması.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 3

Posted on January 7, 2019 by admin

2.5. Yerleşkemiz ormanlık arazisinde yaşayan hayvanların yaşadıkları bölgede beslenmelerinin sağlanması. Beslenme için yemekhanelerimizden toplanan yemek artıklarının düzenli olarak beslenme noktalarına bırakılması. Dağıtımın düzenli olarak yapılıp yapılmadığını ilgili birimlerle iletişim kurarak kontrol edilmesi. 2.6. Yerleşkemizde konuya duyarlı olan akademik, idari personel ve öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı sunum yapılması, broşür dağıtılması.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 4

Posted on January 7, 2019 by admin

2.7. Topluluk üyelerinin birbirlerini tanımaları ve aynı amaç için bir araya gelmiş bir grup olarak fikir alışverişinde bulunmalarının sağlanması, acil durumlar için iletişim halinde olunarak ivedi çözümler üretilmesi. Acil durumlarda üniversite yönetiminin ilgili birimleriyle irtibata geçilmesi ve çözüm bulunması.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 5

Posted on January 7, 2019 by admin

3.3. Konu ile ilgili Türkiye çapındaki diğer öğrenci topluluklarıyla bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak; gerekirse ortak etkinlikler düzenlemek ve bu yolla farklı üniversitelerdeki topluluklar arasında iletişim sağlamak. 3.4. Amaçlar kısmında belirtilen hedefler doğrultusunda çalışacak araştırma gurupları kurmak.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 6

Posted on January 7, 2019 by admin

4.1. Topluluğun amaçlarını benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara katılmak isteyen tüm Hacettepe Üniversitesi öğrencileri topluluğa üye olabilir. 4.2. Üye olmak isteyen öğrenci topluluktan sağlayacağı formu doldurarak Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurur.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 7

Posted on January 7, 2019 by admin

4.4. Tüm etkin üyeler Genel Kurul'da oy hakkına sahiptir. 4.5. Bütün üyeler, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak için Yürütme Kurulu'na yapılacak yazılı başvuru yeterlidir.

Devamını Oku

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HAKLARI VE DOĞAYI KORUMA 8

Posted on January 7, 2019 by admin

5.1. Herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencinin üyeliği düşer. 5.2. Topluluk amaçlarına aykırı hareket ettiği, topluluğun bütünün ya da bir kurumunun çalışmasını bilinçli bir şekilde engellediği, Genel Kurul seçimlerine hile karıştırdığı, mazeretsiz olarak iki Genel Kurul'a katılmadığı tespit edilen üyeler, Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

Devamını Oku